Najčastejšie otázky


Skontroluj si správnosť mailovej adresy, alebo či mail neskončil v kategórii spam.


 1. Podmienkou je mať vytvorené konto. Ak ho nemáš, teraz je ten pravý čas na jeho zriadenie.
 2. Skontroluj si správnosť zadanej e-mailovej adresy.
 3. Zadaj heslo ešte raz, pričom si skontroluj, či ho náhodou nevpisuješ po aktivácií tlačidla CapsLock.
 4. Resetni si heslo.
 5. Kontaktuj služby zákazníkom.


 1. Skontrolovať spamový priečinok.
 2. Skúsiť resetnúť heslo ešte raz.
 3. Kontaktovať služby zákazníkom.


Kontaktuj služby zákazníkom.


 1. Skontroluj si kód kupónu a skús zadať znova.
 2. Kontaktuj služby zákazníkom.


 1. Skontroluj, či si vyplnil všetky povinné polia.
 2. Pre dokončenie objednávky je potrebné vyjadriť súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
 3. Kontaktuj služby zákazníkom.


Kontaktuj služby zákazníkom.


Nie, je potrebné vytvoriť pre tento titul novú objednávku.


 1. Skontroluj platnosť kreditnej karty.
 2. Over si, či je dostatok prostriedkov na účte.
 3. Kontaktuj služby zákazníkom.


Kontaktuj služby zákazníkom.


Skontroluj toner v tlačiarni. Ak je problém s nastavením, kontaktuj našu spriatelenú službu Pôjdeto.sk.


 1. Skontroluj pripojenie k internetu.
 2. Kontaktuj služby zákazníkom.


 1. Reštartuj čítačku.
 2. Pripoj čítačku na WiFi sieť.
 3. Zobrazí sa okno "Nová aktualizácia je k dispozícii", ktoré ťa vás vyzve na aktualizáciu softvéru čítačky.
 4. Kliknutím naň potvrď aktualizáciu softvéru.
 5. V prípade, že sa okno nezobrazí, choď do časti "Iné" a klikni na tlačidlo "Aktualizácia".
 6. Po dokončení sťahovania aktualizácie opätovne reštartuj čítačku.
 7. Po reštarte sa do čítačky nahrá nový softvér a ty si môžeš užívať nové funkcie.


DRM znamená "Digital Rights Management" (v preklade ochrana autorských práv). Predmetom autorského práva je literárne dielo (kniha, v našom prípade elektronická kniha), iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.


 1. Social DRM je v podstate vodoznak kombinovaný s nasledujúcim textom: „Táto elektronická kniha bola zakúpená v internetovom kníhkupectve boxu.sk. Meno a priezvisko kupujúceho. Upozorňujeme, že kniha je dielom chráneným podľa autorského zákona.“. Túto správu nájdeš na začiatku zakúpenej e-knihy. V ponuke máme formáty Social DRM EPUB, Social DRM MOBI a Social DRM PDF.
 2. ADOBE DRM (formáty ADOBE EPUB, ADOBE DRM) je silnejšia forma ochrany, ktorá využíva princíp autorizácie užívateľa a jeho čítačky. Knihu je potom možné čítať len na autorizovaných zariadeniach. Vzhľadom na to, že niektoré čítačky e-kníh štandardný formát ochrany nepodporujú, ale používajú vlastný neverejný systém, nemáme žiaľ ako sprístupniť chránené tituly pre tieto zariadenia.


Čo všetko mám zahrnuté v prípade poistenia poškodenia a krádeže?

Dané poistenie kryje akékoľvek náhodné poškodenie zariadenia (či už pádom na zem, obliatím, skratom, požiarom, a ďalšími rizikami) a tiež krádež vlámaním a lúpež.

Ako si zakúpim poistenie?

Poistenie máte zadarmo ako bonus od Boxu.sk až na dva roky pre vybrané zariadenia, teda platiť nebudete nič naviac. Stačí si zakúpiť vybraný produkt a súhlasiť s VOP. Do budúcnosti plánujeme aj možnosť dokúpenia poistenia na všetky zariadenia.

Kde si môžem prečítať podmienky poistenia?

Odkazy sú vo VOP a prídu vám aj pohodlne emailom.

Je krytá aj vrecková alebo kabelková krádež?

Tento druh krádeže nie je krytý poistením, t.j. ak je zariadenie ukradnuté z vrecka, kabelky, zo stola v reštaurácii alebo z ruksaku v MHD, poisťovňa takúto krádež neuzná. Poistenie kryje krádež vlámaním s prekonaním prekážky, t.j. z bytu, kancelárie, alebo auta (zariadenie však nesmie byť viditeľné zvonku), do ktorého sa zlodej vlámal.

Je kryté aj to ak mi spadne zariadenie do vody, napr. do mora, alebo ho nechtiac oblejem?

Áno

Aká je výška spoluúčasti a amortizácie?

Amortizácia je 2% za každý začatý mesiac od zakúpenia a spoluúčasť je fixná a to iba 20 Eur.

Ak sa mi poškodí zariadenie, kde si ho mám dať opraviť?

Väčšinu zariadení opravia aj na kioskoch Pôjdeto, ktoré sú vo vybraných centrách Slovak Telekomu. Ak preferujete iný servis, môžete si dať zariadenie opraviť kdekoľvek na Slovensku.